News

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७

  • Sunday, September 20, 2020
Share this:

काेभिड-१९(कोरोना) महामारीका कारण विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठन हुन नसकेकाे र विद्यार्थीकाे न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ तयार गरिएकाे हाे । यसै ढाँचाअनुरूप आगामी चैत मसान्तभित्र यस २०७७ सालकाे शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हालै स्वीकृत गरेकाे  पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ काे पिडिएफ फाईल तल दिइएको छ ।

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७Grade 1,2&3

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७Grade 4&5

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७Grade 6,7& 8

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७Grade 9&10

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७

download

Admission Form 2020

Admission now has open. Form can be download via website

download

We work hard to prepare every student for their professional life

Our courses offer a good compromise between the continuous assessment favoured by some universities and the emphasis placed on final exams by others.