Notice

कक्षा ११ को नियमित तर्फ परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा तालिका प्रकाशित !

माध्यमिक कक्षा (११/१२) स्तरीय संयुक्त परीक्षा समिति भक्तपुरले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मंसिर ४ गते प्रकाशन गरेको छ । परीक्षा २०७७ मंसिर १८ गतेदेखि आ आफ्नै विद्यालयमा संचालन हुने जानकारीसमेत सूचनामा दिइएको छ ।           परीक्षा समय बिहान:-७ -१० बजे  तोकिएको छ ।  माध्यमिक कक्षा (११/१२) स्तरीय संयुक्त परीक्षा समिति भक्तपुर शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मंसिर ४ गते प्रकाशन गरेको छ । परीक्षा २०७७ मंसिर १८ गतेदेखि आ आफ्नै विद्यालयमा संचालन हुने जानकारीसमेत सूचनामा दिइएको छ ।

Enquiry Form

We work hard to prepare every student for their professional life

Our courses offer a good compromise between the continuous assessment favoured by some universities and the emphasis placed on final exams by others.